เสนอแก้มลิง แก้น้ำท่วม กทม.

 

https://www.ryt9.com/s/iq01/3002393

https://www.dailynews.co.th/bangkok/714594

https://thainews.easybranches.com/general/805100

http://www.nationtv.tv/main/content/378718174/

http://news.ch3thailand.com/local/97228

https://siamrath.co.th/n/85135

https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/1593450

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3475