ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2392