ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น”

รู้หรือไม่ “สมอง” เป็นตัวผลักดันคุณไปสู่ความสำเร็จ เรียนรู้ที่จะใช้สมองให้เป็น แล้วความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับตัวคุณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “สำเร็จไว ถ้าใช้สมองเป็น” โดย 2 วิทยากรที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆ ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ) และ คุณชัชญา สุทธิมา (เจ้าของฉายา Options Princess เมืองไทย) ในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ห้อง 226 อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรองที่นั่งได้ที่ https://goo.gl/xxizRq รับจำนวนจำกัด สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 27234927 181/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5395