KMITL SAFETY ZONE

ขอเชิญผู้สนใจร่วม “รณรงค์ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย” ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08.00 – 12.00 น. เปิดลงทะเบียนหน้างาน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.30 น. ณ ใต้อาคารเรียน 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 09.30 น. เคลื่อนขบวนรณรงค์ไปร่วมพิธีเปิด KMITL SAFETY ZONE ณ สถานีตำรวจชุมชน สจล. (ปากทางเข้า ซ.คุณหญิงเลี่ยม) โดยผู้ร่วมโครงการจะต้องแสดงใบขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือสำเนาสมุดคู่มือรถจักรยานยนต์ ของตนเอง ***รับไปเลย หมวกกันน็อค สัญลักษณ์ “I LOVE KMITL “ สีสันสดใส (ฟรี มีเพียง 200 ใบ) สอบถามได้ที่ คุณวรรนิภา/ว่าที่ รต.อภิชัย ส่วนกิจกรนักศึกษา โทร.. 0 2329 8000 ต่อ 3243 หรือ 081 364 9071 *นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษา/หรือเสื้อช๊อป ของคณะ / ห้ามสวมรองเท้าแตะ 183/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5486