ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิตในวันที่ 11-12 มกราคม 2559

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในสถาบัน ฯ ทุกท่าน ร่วมบริจาคโลหิตกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันที่ 11-12 มกราคม 2559 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เตรียมตัวอย่างไร?... ก่อนไปบริจาคโลหิต • คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต 1. อายุระหว่าง 17 ปี ถึง 60 ปีบริบูรณ์ 2. น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สุขภาพทั่วไปสมบูรณ์ดี 3. ไม่มีประวัติเป็นโรคตับอักเสบ หรือดีซ่าน , ตัวเหลือง , ตาเหลือง 4. ไม่เป็นไข้มาเลเรียมาในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา และไม่เป็นกามโรค โรคติดเชื้อต่างๆ ไอเรื้อรัง ไอมีโลหิต , โลหิตออกง่ายผิดปกติ , โรคเลือดชนิดต่างๆ , โรคหอบหืด , โรคภูมิแพ้ , โรคลมชัก , โรคผิวหนังเรื้อรัง , โรคหัวใจ , โรคไต , โรคเบาหวาน , โรคไทรอยด์ 5. ไม่อยู่ในระหว่างทานยาแก้อักเสบในระยะ 7 วันที่ผ่านมา 6. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ หรือสำส่อนทางเพศ , ไม่มีประวัติติดยาเสพติด 7. งดการบริจาคโลหิตภายหลังผ่าตัด , คลอดบุตรหรือแท้งบุตร 6 เดือน (ถ้ามีการรับ โลหิตมาต้องงดบริจาคโลหิต 1 ปี) • ดูแลตัวเองก่อนมาบริจาคโลหิต 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง 2. ควรมีสุขภาพสมบูรณ์ดีทุกประการ ไม่เป็นไข้หวัดหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาแก้ อักเสบใดๆ 3. ควรรับประทานอาหารมาก่อนและเป็นอาหารที่ย่อยง่ายไม่มีไขมัน 4. งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนมาบริจาคอย่างน้อย 24 ชั่วโมง 5. งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี • ข้อปฏิบัติหลังบริจาคโลหิต 1. นอนพักบนเตียงสักครู่ ห้ามลุกจากเตียงทันทีจะเวียนศีรษะเป็นลมได้ 2. ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีบริการให้ และดื่มน้ำมากกว่าปกติ เป็นเวลา 1 วัน 3. ไม่ควรรีบร้อนกลับ ควรนั่งพักจนแน่ใจว่าเป็นปกติ หากเวียนศีรษะให้รีบแจ้ง เจ้าหน้าที่ทราบทันที 4. รับประทานยาธาตุเหล็กที่ได้รับวันละ 1 เม็ด จนหมดเพื่อป้องกันการขาดธาตุเหล็ก 5. หลีกเลี่ยงการใช้กำลังแขนข้างที่เจาะเป็นเวลา 12 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการบวมช้ำ 6. งดกิจกรรมที่ใช้กำลังและเสียเหงื่อที่ทำให้อ่อนเพลียได้ ผู้บริจาคโลหิตโปรดทราบท่านที่มีประวัติดังต่อไปนี้ ควรงดการบริจาคโลหิต คือ * มีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่ใช่คู่ของตน * เคยเป็นผู้ที่เสพยาเสพติดโดยใช้เข็มฉีดยา * รู้ตัวว่าติดเชื้อเอดส์ งานสุขภาพอนามัย เบอร์ 3633,3634

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5400