ขอเชิญร่วมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ 18-22 มกราคมนี้

สำนักหอสมุดกลางขอเชิญผู้สนใจ ร่วมงานออกร้านจำหน่ายหนังสือ/สื่อการเรียนการสอน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2559 ณ โถงบริการชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง 029/ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5133