สจล.เปิดหลักสูตรโหราศาสตร์ ให้นักศึกษานำไปใช้ได้จริงในอนาคต

สจล.เปิดหลักสูตรโหราศาสตร์ ให้นักศึกษานำไปใช้ได้จริงในอนาคต

รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 33

11 มกราคม 2562

รายละเอียด https://www.facebook.com/dr.ampapan.kmitl/videos/588023588304543/UzpfSTEwNDg5MDM4OTU3MjI1NToyMTY0MzU4NzkwMjkyMDYx/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 5467