ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid-19 เรื่อง วัคซีน

ประกาศจากศูนย์บริการฉีดวัคซีน Covid-19 

ผู้ที่นัดหมายฉีดวัคซีน Covid-19 ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

#เข็มที่1 จะได้รับ #AstraZeneca เท่านั้น (ไม่มีการฉีด Sinovac ในเข็มที่ 1)

สำหรับ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sinovac ในเข็มที่ 1 แล้ว จะได้รับ Sinovac เข็มที่ 2 ตามวัน เวลาที่นัดหมาย

_______________________________________________________________

นักศึกษา และบุคลากร สจล. ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

รายละเอียด https://www.facebook.com/104890389572255/posts/4158999340827986/

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1308