ประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26

(The 26th National Convention on Civil Engineering)

ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมโยธากับการพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัด”

ในรูปแบบออนไลน์

23-25 มิถุนายนนี้

ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอข้อมูลและผลงานทางด้านวิศวกรรมโยธา

ให้กับนักวิชาการ นักวิจัย วิศวกร นิสิตนักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานทางด้านวิศวกรรมโยธา

หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงประชาชนผู้สนใจ

ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรม

 รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.ncce26.org/

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1071