เลื่อนการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปี2564

ประกาศคลินิกเวชกรรม สจล.

เลื่อนการตรวจร่างกายนักศึกษาใหม่ ปี2564

ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดและวันตรวจสุขภาพให้ทราบอีกครั้ง

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1110