รับนักศึกษารอบพิเศษ เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

รับนักศึกษารอบพิเศษ

เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

รอบพิเศษ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครเรียนระดับปริญญาตรี

ในหลักสูตร เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

สามารถสมัครเพิ่มเติมในรอบพิเศษได้เเล้ว ตั้งแต่วันที่ 1-13 กรกฎาคม นี้

Industrial and Engineering Chemistry (IEC)

#International Program, School of Science,KMITL

Application on 1 - 13 July, 2021

https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 999