ขอเชิญนักศึกษา ร่วมอบรมออนไลน์ Excel ขั้นพื้นฐาน

เตรียมตัวให้ทันเพื่อนก่อนเปิดเทอม

ขอเชิญนักศึกษา (เน้นปี 1) ร่วมอบรมออนไลน์ Excel ขั้นพื้นฐาน

พฤหัสบดี 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลิงก์ลงทะเบียนได้ที่

https://bit.ly/3rph8BA

 

 
 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 990