การทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล แจ้ง

เรื่องการทำบัตร และการรับบัตรนักศึกษา ของนักศึกษาใหม่แรกเข้า

ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

สอบถามเพิ่มเติม https://www.facebook.com/Admission.KMITL/

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1635