ประกาศ​รายชื่อ​ผู้ได้รับทุนช่วยเหลือ​นักศึกษา​ที่​ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​การ​แพร่ระบาด​ของ​โรค​COVID-19

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19

ปีการศึกษา 1/ 2564

ผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์

https://scholarship.kmitl.ac.th/

**คำขอยื่นทุน**

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทุนการศึกษา โทร.0-2329-8000 ต่อ 3244

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 968