ประชุมใหญ่สามัญประจำปี วิศวลาดกระบัง

ขอเชิญศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ประจำปี 2564-2566 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

เวลา 14.00 - 16.00 น.(เปิดห้อง 13.45 น.)

กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วม    https://forms.gle/VeCUMa8ZZVUxM2Uc7

ลิ้งค์สำหรับการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/9970261495?pwd=QnRoR2ZFWi9FS0ozbGhrSlpqL3EwZz09

Meeting ID: 997 026 1495

Passcode: 12345

Find your local number: https://zoom.us/u/a7NIJgOMl

Join by Skype for Business

https://zoom.us/skype/9970261495

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2002