ครบรอบ 61 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์  กิตยารักษ์ นายกสภาสถาบัน

เป็นประธานถวายพานพุ่มสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

ณ อุทยานพระจอมเกล้า

24 สิงหาคม 2564

ครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

61 ปี แห่งการเป็นผู้ให้ ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง FIGHT FOR GIVING

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 1993