สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

08 Aug
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top