สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

04 Oct
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

KMIDS รับสมัครนักเรียน g 7 8, 9 และ 10
KMIDS รับสมัครนักเรียน g 7 8, 9 และ 10 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 สอบ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผล 28 กุมภาพันธ์ 2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.062-595-4222 www.kmidsadmission.com   ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top