สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • Open House 2021

กิจกรรม

25 Mar
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

นศ.ป.เอกวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ขอแสดงความยินดีกับ "นายสุริยพงศ์ นิลสังข์" นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ #วิศวกรรมอุตสาหการ #KMITL #วิศวลาดกระบัง  ได้รับรางวัล "บทความดีเด่น"  จากการประชุมวิชาการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ OR-NET 2020   ...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top