สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • KMIDS

กิจกรรม

18 Feb
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

บริจาคโลหิต
คลินิกเวชกรรม คณะแพทยศาสตร์ สจล. ร่วมกับศูนยฺบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต หนึ่งคนให้ ต่อลมหายใจให้เพื่อนมนุษย์วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563ใต้ตึก 12 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ #สจลตั้งแต่เวลา 9.00 &...

Current

KMITL

งานบริการนักศึกษา

Service
 Top