สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

กิจกรรม

24 Sep
  • ไม่มีกิจกรรม

คณะ / วิทยาลัย

News Information

ทุน ป.เอก วิศวไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 9 ทุน
โอกาสมาถึงแล้ว !!! ทุน ป.เอก วิศวไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ 9 ทุน Carnegie Mellon - CMKL | Thailand ขอมอบโอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่สนใจ และทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์และบุคลากรชั้นแนวหน้าของประเทศ จากโครงการ Ph.D. Scholarships Fall 2021 ในหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาวิศว...

Current

KMITL

Student Services

Service
 Top