รถตู้ตรวจเชื้อ COVID-19

 

        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 เปิดตัวรถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Mobile Swab Test) แบบความดันบวก โดยรถดังกล่าวใช้หลักการทำงานโดยให้แพทย์ประจำอยู่ในรถที่มีการปรับระบบความดันอากาศเป็นบวก ทำให้อากาศภายนอกไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ แพทย์ที่ประจำอยู่ในรถจึงสามารถทำการตรวจเชื้อจากภายในได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถตรวจผู้ป่วยได้จำนวนมาก โดยทีมวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สจล. ได้จัดทำรถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Mobile Swab Test) ขึ้นแล้ว 2 คัน และได้นำร่องให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่จุดตรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยสามารถรองรับการตรวจได้กว่า 100 คนต่อวัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับกำลังการตรวจเชื้อของแพทย์ในแต่ละพื้นที่

 

         

       อีกทั้งตั้งเป้านำไปใช้ตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ สนองนโยบายการเฝ้าระวังเชิงรุกของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ นวัตกรรมดังกล่าวพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ 60 ปี พระจอมเกล้าลาดกระบัง ไร้ขีดจำกัด (KMITL 60th Year: Go Beyond the Limit) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมก้าวผ่านสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

          ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่สนใจและต้องการนำไปใช้ตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ดำเนินงานโดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) LINE ID: @825adigj โทร. 080-986-1242, 085-382-0960 หรือ 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected]  และสำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนการบริจาคเพื่อต่อยอดการผลิจและแจกจ่ายนวัตกรรมสู้โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สจล. โดยศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ได้เดินหน้าส่งนวัตกรรมสู้โควิด-19 เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง และรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อย่างปลอดภัย โดยล่าสุด สจล. เปิดตัวรถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Mobile Swab Test) แบบความดันบวก เพื่อใช้ในการตรวจหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจุดต่างๆ ทั่วประเทศ สนองนโยบายของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการเพิ่มการเฝ้าระวังเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อทั้งในกลุ่มเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง เพื่อการตรวจเจอ และรักษาได้อย่างรวดเร็ว หวังลดจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยให้เป็นศูนย์ในเร็วๆ นี้

          ประกอบกับมาตรการผ่อนคลายการทำกิจกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจทำให้เกิดการแพร่เชื้อระลอก 2 (Second wave) จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงาน และนวัตกรรมรองรับการทำหน้าที่ตรวจเชื้อตามชุมชนต่างๆ ในแบบเชิงรุก โดยนวัตกรรมรถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ทีมวิจัย และพัฒนานวัตกรรม สจล. มุ่งหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

           รศ.ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า นวัตกรรมรถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Mobile Swab Test) ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการอำนวยความสะดวกโรงพยาบาล หน่วยงาน หรือจุดคัดกรองต่างๆ ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ในการตรวจเชื้อโควิด-19 อย่างปลอดภัย โดยรถดังกล่าวใช้ระบบปรับความดันอากาศภายในให้เป็นบวก เพื่อป้องกันอากาศภายนอกที่อาจปนเปื้อนเชื้อโรคไม่ให้ผ่านเข้าไปในตัวรถ ทำให้แพทย์ที่ประจำอยู่ในรถสามารถทำการตรวจเชื้อจากภายในได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งสามารถรองรับการตรวจผู้ป่วยได้กว่า 100 คนต่อวัน หรือมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับกำลังการตรวจเชื้อของแพทย์ในแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ รถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 ยังถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัย ไม่มีมลภาวะ เนื่องจากการตรวจในแต่ละจุด จะเป็นการจอดและดับเครื่อง นอกจากนี้ การใช้งานระบบปรับความดันอากาศ และเครื่องปรับอากาศภายในตัวรถ ใช้การเชื่อมต่อระบบไฟบ้าน ทำให้ไม่สิ้นเปลืองมลภาวะจากการติดเครื่องยนต์ตลอดเวลา

 

          ทั้งนี้ รถตู้ตรวจเชื้อโควิด-19 (Mobile Swab Test) ได้เริ่มนำร่องให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 ในชุมชนรามคำแหง ที่จุดตรวจศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร อีกทั้งตั้งเป้านำไปใช้ตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศที่สนใจและต้องการนำไปใช้ตรวจเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 สามารถติดต่อศูนย์รวมนวัตกรรม KMITL GO FIGHT COVID-19 ดำเนินงานโดยสำนักงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KRIS) LINE ID: @825adigj โทร. 080-986-1242, 085-382-0960 หรือ 091-812-0416 หรืออีเมล [email protected] และสำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนการบริจาคเพื่อต่อยอดการผลิจและแจกจ่ายนวัตกรรมสู้โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี  สจล. นวัตกรรมสู้ COVID-19 เลขที่บัญชี 693-031-750-0

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 15953