นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 64 สามารถลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

นักศึกษาชั้นปีที่1 รหัส 64 สามารถลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีน COVID-19 ฟรี

 ผ่านทาง https://co-vaccine.kmitl.ac.th/

 User เข้าระบบ

นักศึกษา TCAS 1, 2 ที่รายงานตัวแล้ว (ยังไม่รวมหลักสูตรนานาชาติ)

จะได้รับทาง Inbox email ของนักศึกษา ที่กรอกไว้ให้ไว้กับสำนักทะเบียนตอนรายงานตัว

 หากไม่ได้รับ ตรวจสอบที่ Spam หรือ Junk mailbox หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ติดต่อที่ Line ID : @helpcenter.kmitl

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3402