อันตรายจากสารเคมี ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21

จากเหตุการณ์ ไฟไหม้โรงงานหมิงตี้ เคมีคอล ซอยกิ่งแก้ว 21

รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สจล. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมี ได้ให้ข้อมูล ดังนี้

------------------------------------

“ควันดำลอยไกลไม่น่ากลัวครับ ที่น่ากลัวกว่าคือการระเบิดของถังบรรจุสไตรีน และสไตรีนตกค้างรอบๆ จุดเกิดเหตุครับ”

   เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกพอลิสไตรีน (Polystyrene) หมิงตี้เคมิคอล วัตถุดิบที่ติดไฟและระเบิดคือ "สไตรีน" (Styrene) เป็นของเหลวใส ติดไฟง่าย iมีกลิ่นแรงเฉพาะตัว และมีความหนาแน่นที่น้อยกว่าน้ำ (0.906 g/mL) ละลายน้ำได้น้อยมาก (0.05 g/L)

   ควันดำที่เห็นลอยไกลๆ คือสิ่งที่เกิดจากการเผาไหม้สไตรีน คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) รวมถึงสารในกลุ่มอะโรมาติก (Polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs) คล้ายการเผาไหม้เชื้อเพลิงทั่วไป จริงๆ แล้วไม่น่ากลัวเท่าไอสไตรีน

  โชคดีที่สไตรีนหนักกว่าอากาศ ไม่ลอยไกล อยู่ในอากาศ 7-8 ชั่วโมงก็สลายตัว สไตรีนเป็นอันตรายต่อร่างกาย ระคายเคืองผิวหนัง ดวงตา และระบบทางเดินหายใจ คาดว่าอาจทำให้เกิดความผิดปกติต่อพันธุกรรม และเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ถูกสันนิษฐานว่าเป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen)

   การดับไฟจากสไตรีน ใช้น้ำ โฟม CO2 และสารเคมีแห้ง ใช้น้ำควบคุมไฟได้ แต่ต้องระวัง เนื่องจากสไตรีนเบากว่าน้ำ (density 0.9 g/cc) และไม่ละลายน้ำ จะลอยน้ำและนำไฟไปลุกลามจุดอื่น

   ในด้านของการจัดการกับอุบัติเหตุทำได้โดยการอพยพคนออกจากพื้นที่ และดับเพลิงโดยใช้ผงเคมี โฟม โดยใส่ชุดป้องกันอันตรายอย่างเคร่งครัด เช่น อุปกรณ์ช่วยหายใจ หน้ากากกันสารเคมี ถุงมือแบบหนา หากท่านรู้สึกระคายเคืองส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการล้างส่วนที่ระคายเคืองด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ เป็นเวลา 15 นาที และหากมีความลำบากด้านการหายใจ หรือการระคายเคืองยังไม่ทุเลา โปรดพบแพทย์ครับ

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 3067