วันพระราชทานธงชาติไทย

๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
วันพระราชทานธงชาติไทย
เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖
ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานธงประจำชาติไทย
ซึ่งมีการกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย
จึงขอเชิญหน่วยงาน และประชาชนทุกท่าน
ร่วมกิจกรรมประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการ
สถานศึกษา และอาคารบ้านเรือน
ร่วมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
ในวันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2941