สจล.ร่วมกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ และคณะผู้บริหาร สจล.

ร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เมื่อเวลา ๐๘.๐๐ น. เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

ที่ทรงออกแบบธงไตรรงค์และพระราชทานธงประจำชาติไทย ซึ่งมีการกำหนดให้ วันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปีเป็น วันพระราชทานธงชาติไทย

 

 

News from : ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานบริหารงานทั่วไปและประชาสัมพันธ์

Hit : 2857